piątek, 31 maja 2013

jak śpimy? / where we sleep?

Spałyście już kiedyś w hotelu, prawda?
W ośrodku agroturystycznym pewnie też :)
to na pewno nie ;D!!!

We are sure that you probably slept in hotels and guest houses
but it might be your first time in a Polish Hunter Asocciation Research Station ;)

Baza noclegowa  to przytulne, czyste pokoje w przeróżnych konfiguracjach.
Do dyspozycji gości mamy 6 pokoi gościnnych z łazienką i aneksem kuchennym , 2 pokoje 2 osobowe z łazienkami, 2 pokoje po 2 i 3 osoby z wspólną łazienką i aneksem kuchennym a także "mieszkanko" dla 5 osób z kuchnią, łazienką i z 2 pokojami.)

This place offers really cosy and clean rooms in all sorts of combinations.
There are 6 rooms with bathrooms and a kitchenette, 2 rooms for 2 people with bathrooms, 2 rooms for 2 & 3 people with common bathroom and a kitchenette and one "house" for 5 people with kitchen, bathroom and 2 rooms.

Na mieście mówią, że pracownicy Stacji bardzo na nas już czekają... :)

The word is that the whole staff of the Station can't wait to meet us all... :)

poniżej Cynka kontempluje Pana Pawia. :)
 {tak, jest prawdziwy. zwierzątek poznacie więcej}

below - Cynka is contemplating Mister Peacock. :)
{and yes, he's real. and you will meet some more animals there}
a co za drzwiami owych pokoi?
o tym już niebawem....

and what's outside?
we'll show you very soon...

fot. Marcin Ratajczak

czwartek, 9 maja 2013

kto jest kim? {odc.3} / who is who? {part 3}

Nie ma w Polsce szanującej się scraperki, która nie znałaby Karoli i jej twórczości. Jej imię jest równie liczące się poza granicami naszego pięknego kraju. Jej styl jest rozpoznawalny i absolutnie wyjątkowy.
Ale... niech was nie zmylą pastelowe słodkości i motyle... Karola jest jak wielowarstwowy tort z pikantną papryczką chili w środku. To Kobieta-Niespodzianka, która niejednym was zaskoczy... ;)

There is not a single self-respecting scrapper in Poland who wouldn't know Karola and her art. Her name is equally recognizable outside our beautiful country. Her style is absolutely unique and one of a kind.
But... don't be mislead by all this pastel sweetness and butterfiles... Karola is like a multi-layered cake with a hot chilli pepper inside. She's a woman of many faces who can truly surprise you! :)
no, to rozmawiamy...
so, let's talk...

1. Bez czego nie wyobrażasz sobie dnia?
1. Is there anything you can't go without every day?

1. Bez: kawy, fajek, radia jazzowego, telefonu, kalendarza, książek, pracy... okazuje się, że mam mnóstwo rzeczy, bez których zwykły dzień byłby zupełnie inny niż zazwyczaj Pewnie wcale nie gorszy

1. Without: coffee, cigarettes, jazz radio, phone, agenda, books, work... it turns out I have many things in my life without which an ordinary day would be quite different. :) But probably not much worse. :)


2. Pokaż nam fragment swojego biurka / studio / kącika twórczego. Najchętniej w ujęciu twórczo-rozbałaganionym.
2. Show us your desk / studio / creative space. Preferably during a creative (we mean: messy) process.

2. Nie wydaje mi się, abym mój mega bałagan pokazywała kiedykolwiek wcześniej na zdjęciach. Zatem oto: kawałek mojego stołu, na którym pracuję. Tak mniej więcej wygląda po skończeniu Lo. Jak widać - tak jak w pracach, tak i w życiu - lubię sobie "naćkać" różności tu i ówdzie... :))

2. I think I've never shown my mess to the world ever before. So here it is: a bit of my desk. This is what it looks like when I finish an LO. As you can see - both in my works and my life - I like to cumulate all sorts of things here and there... :)


3. Jaki jest twój sposób na blok twórczy?
3. What's your method to fight a creative block?


3. Bloki twórcze miewam dość często, ale nigdy się nimi nie stresuję. Chyba częściej nie chce mi się, niż chce a nie mogę, bo weny brak. Nigdy bowiem nie siadam do scrapowania kiedy nie mam pomysłu, nie lubię przewalać stert przydasi i miliarda stron internetowych w poszukiwaniu inspiracji. Jest pomysł + jest wena + jest czas + są chęci = jest nowa praca. Można chyba w skrócie powiedzieć, że blok twórczy przeczekuję, aż przyjdzie mi do głowy coś co spowoduje, że praca "sama się zrobi"

3. I do have creative blocks quite often but I never stress about them. More often I feel a bit lazy rather than unispired. I never start scrapping without an idea in my head, I hate going through mountains of supplies and millions of web pages in search for inspiration. An idea + inspiration + time + my willingness = a new work. I could say I wait away a creative block until a new idea arrives and makes it possible for the piece to create "itself".
4. Jakie jest ulubione z twoich spełnionych marzeń?
4. What is your favorite dream come true?
4. Aż ciśnie mi się na język i klawiaturę, że moje największe marzenie jest jeszcze do spełnienia.

4. I can't help but say that my biggest dream is yet to come true.

5. Jakie marzenie masz jeszcze do spełnienia?

5. What are the dreams still waiting to be fulfilled?

5. Mnóstwo! Zawsze w końcówce roku wpadam w zadumę i chwilę refleksji nad tym ile marzeń udało mi się spełnić w danym roku - zwykle bilans jest na plus. W tym roku mam jeszcze parę do spełnienia, a związane są oczywiście ze scrapbookingiem, z podróżami, z rozwojem osobistym... Takie tam... nudy


6. Co nas czeka z twojej strony na ProzARcie?
6. What are you preparing for us during ProzART?

6. Dużo uśmiechu i ciepłej atmosfery. Nie będzie szału twórczego, adrenaliny, artystycznego chaosu. Będzie za to odkrywanie swojej romantycznej natury, kobiecości, ubieranie zdjęcia w stonowane kolory, wyważone emocje, pozytywne wibracje, w refleksję... Będziemy też trochę walczyć z tym bardzo złym głosem w głowie, który mówi: nie dokładaj więcej dodatków, bo przesadzisz! :))

6. I will make you smile and create exceptional atmosphere. There won't be any creative madness, no artistic chaos. We'll focus on discovering our romantic nature, our femininity, we'll be using delicate colours, level emotions, positive vibes, reflection... We're also going to fight this evil voice inside our heads that keeps saying: don't add any more embellishments 'cause you'll overdo it! :))

poniedziałek, 6 maja 2013

kto jest kim? {odc.2} / who is who? {part 2}

Czas przedstawić kolejną osobę, dzięki której nasza Twórcza Ucieczka będzie inna od wszystkich i bardzo wyjątkowa...

It's time to introduce another person who will make our Creative Escape unique and very special...

 


nasze pytania:

And here are our questions:

1. Bez czego nie wyobrażasz sobie dnia?
1. Is there anything you can't go without every day?

Bez chwili poświęconej na kawę - siedząc przy stoliku i delektując się nią zapominając o trudach.
Dyskusje, zapach świeżo zmielonej i zaparzonej kawy, ludzie mający ochotę odezwać się i uśmiechnąć, próby myślowego tworzenia...

I can't imagine a day without a cup of coffee - I need to sit at the table and savor my coffee forgetting my troubles for a while.
Conversations, the smell of freshly ground coffee, people who feel like saying something and smiling, the attempts at creative thinking...

2. Pokaż nam fragment swojego biurka / studio / kącika twórczego. Najchętniej w ujęciu twórczo-rozbałaganionym.
2. Show us your desk / studio / creative space. Preferably during a creative (we mean: messy) process.


3. Jaki jest twój sposób na blok twórczy?
3. What's your method to fight a creative block?


Nie wiem czy to dziwne , ale blok twórczy jest dla mnie największą inspiracją. Gdy dopada mnie ta bezradność, zaczynam szukać innej, zazwyczaj jeszcze trudniejszej realizacji i natychmiast ją wykonuję - z tych prac jestem najbardziej zadowolony- choć niestety mało kiedy mogę je wykorzystać do czegokolwiek ;) - ale jest to moment swoistego uwolnienia się.

It might sound strange but a creative block for me is the greatest of all inspirations. When I start to feel this helplessness I begin to look for a different, even more difficult solution and make it happen straightaway - resulting works are the ones I'm most satisfied with although I hardly ever use them. ;)
This is the moment of some sort of liberation..4. Jakie jest ulubione z twoich spełnionych marzeń?
4. What is your favorite dream come true?
Marzeń się nie spełnia - realizuje tylko drogę ku nim, rezygnuje z jednych i szuka nowych, a jeżeli już się spełnią, to nie mają dużej wartości - a już na pewno nie trwałej ;)
Są jednak czymś wspaniałym.

I believe one doesn't make his/her dreams come true. It's the journey towards them that is important. We give up on some dreams, search for new ones and when they come true they don't really have much value, certainly not permanent one. Still, they are some kind of wonderful.

 

5. Jakie marzenie masz jeszcze do spełnienia?
5. What are the dreams still waiting to be fulfilled?

W tym momencie...?

Right at this moment...?

 

6. Co nas czeka z twojej strony na ProzARcie?
6. What are you preparing for us during ProzART?

Co Was czeka...?  Co Wy zaoferujecie sobie wykorzystując mnie - inteligentne narzędzie ;)

What awaits you...? You are going to prepare something for yourselves. I will just be an intelligent tool you will be able to use. ;)