wtorek, 25 czerwca 2013

w zieleni / among the greenery

już najwyższy czas zaprezentować wam miejsce, w którym spotkamy się w sierpniu, żeby tworzyć!

it's high time to present to you the very special venue where we'll meet to create some Art in August!

5 minut spacerkiem od dworca skręca się w taką cudną aleję. już wtedy wiadomo, że to miejsce wyjątkowe - od razu czuje się jak zwalnia puls...

just a 5-minute walk from the railway station you need to turn right and enter this breathtaking alley. it makes you feel instantly calmed and relaxed. I promise you will feel your pulse slow down...
...krótki spacer przez las...

...a short walk through the forest...
...i wkraczamy na teren Ośrodka...

...and we enter the area belonging to the Research Station...
...poniżej wasze pokoje z zewnątrz. na pięterku jest przestronna sala konferencyjna, gdzie będą odbywały się warsztaty i rozmaite twórcze integracje oraz druga duża sala jadalna również z miejscem na działania artystyczne {choć czas już ujawnić rąbek tajemnicy, że działania artystyczne będą miały miejsce wszędzie... :) )...

...here are your rooms seen from the outside. on the first floor there is a spacious conference room where you will have your workshops + another room that will serve as a dining room & a place for all sorts of creative meetings {however, I think it's time to tell you that various artistic actions will take place absolutely everywhere... :) )...
 ...w sobotę obiecywałyśmy ognisko - o tutaj...

...we promised you a bonfire on Saturday - over here...
...dokładnie naprzeciwko oczka wodnego, przy którym - jeśli ktoś będzie czuł się leniwo - można będzie się zrelaksować na kocyku lub leżaczku... :)

...right across this lovely pond next to which - if you feel lazy - you will have the opportunity to lie down on a blanket and just chill... :)
...ale ale! nie będziemy tam sami!!!
czekają na was:

...but wait! we are not going to be alone over there!!!
waiting to meet you:...a my najbardziej! :)

...but we are waiting the most! :)
{the text on the card: we are waiting impatiently"}
wszystkie piękne zdjęcia zawdzięczamy Gurianie. ♥

all the lovely photos thanks to Guriana

środa, 19 czerwca 2013

kto jest kim? {odc.4} / who is who? {part 4}

Ania. czyli Anna. czyli Finnabair. czyli Finn.
Nasza duma narodowa! Kobieta, której zasoby energii i pomysłów są nieskończone. Która nie przestaje nam imponować tym, jak odważnie, niestrudzenie i z sukcesami dąży do spełniania swoich marzeń.
Wielkie serce. Wielki talent.
Ania a.k.a. Anna a.k.a. Finnabair a.k.a. Finn.
She is our national pride! Her energy and ideas are limitless. She never ceases to impress us with how bravely, relentlessly and successfully she reaches for her dreams.
Big heart. Enormous talent.
tylko u nas - ekskluzywny wywiad! ;)
exclusive interview - only for our ProzART blog! ;)

1. Bez czego nie wyobrażasz sobie dnia?
1. Is there anything you can't go without every day?
Moja odpowiedź chyba nikogo nie zaskoczy. Bez herbaty. Tak po prostu, zwykle i po ludzku. Niezależnie od tego gdzie jestem, co robię, jak daleko od domu i jak głęboko zagrzebana jestem w pracy - herbata musi być ze mną. I już.

I don't think my answer will be surprising to anyone. Without tea. Simple as that.
No matter where I am and what I do, far away from home or extremely busy - I must have tea. That's it.
2. Pokaż nam fragment swojego biurka / studio / kącika twórczego. Najchętniej w ujęciu twórczo-rozbałaganionym.
2. Show us your desk / studio / creative space. Preferably during a creative (we mean: messy) process.
Bardzo proszę. I zapewniam, że w innych fragmentach jest równie malowniczo. I dramatycznie. 

Here you are. And I assure you - all the other bits of my desk are equally picturesque. And dramatic.
3. Jaki jest twój sposób na blok twórczy?
3. What's your method to fight a creative block? 
Trudno mi rozmawiać o blokach twórczych, ponieważ z zasady ich nie miewam - to znaczy miewam, ale na te projekty które akurat MUSZĘ zrobić tu i teraz, natomiast w głowie kłębią mi się setki pomysłów na inne, poboczne projekty. Czy to prawdziwy blok twórczy? Chyba nie, po prostu wrodzony brak dyscypliny...a jak sobie radzę? No cóż...jest kilka sposobów:
- Po pierwsze - po prostu zaciskam zęby i zaczynam, nie ważne że nie wiem co robię i co z tego będzie. Koncepcja urodzi się w trakcie.
It's difficult for me to talk about creative blocks because basically I never experience them. Well, ok, sometimes I do, especially with the projects that I'm OBLIGATED to do here and now and meanwhile my head is filled with hundreds of ideas for other projects.
Is this really a creative block? I don't think so, it's rather some sort of lack of discipline. And how do I deal with it? I have my ways:
- First of all, I just clench my teeth and simply start. It doesn't matter that I don't have any idea what I'm doing and what will the outcome be. The final concept will be born on the way.
 - Po drugie...pozwalam sobie ukradkiem na ten najbardziej cisnący się do głowy "poboczny" projekt, licząc na to, że spuszczenie z siebie nieco pary da dobre, twórcze efekty i siłą rozpędu zrobię tez projekt, który czeka i woła wielkim głosem.
- Secondly, I sneakily let myself work on those other projects hoping that letting off steam will have some creative effect on me and will act as a work out that will motivate me to go back to the projects that I must make.
 - Wreszcie - zawsze można iść na kreatywne zakupy... coś "nowego" na biurku zawsze zainspiruje!
- Finally, I go creative shopping... I always find some new supplies on my desk very inspiring!
- A może najzwyczajniej dobrze jest się od czasu do czasu wyspać?
- And sometimes maybe it's just enough to get a good night sleep?
4. Jakie jest ulubione z twoich spełnionych marzeń?
4. What is your favorite dream come true?
Oj, bardzo trudno wybrać - mam naprawdę dużo szczęścia do marzeń, wiele z tych "ulubionych" spełniło się choć bardzo nieśmiało w nie wierzyłam... ułożyłam sobie życie z kimś, kto się ze mną przyjaźni, rozumie moje pasje, wspiera mnie i pozwala na najdziwniejsze nawet plany i pomysły. Popycha nie naprzód,  w górę, zamiast ciągnąć w dół.
It's very difficult to choose just one - I've been very fortunate with my dreams, so many of my "favourite" ones came true...
I'm spending my life with someone who is my friend, who understands my passion, lifts me up and supports me and my wildest plans and ideas.
Udało mi się stworzyć kilka prac "zupełnie bez powodu" dla siebie, z potrzeby zmierzenia się sama ze sobą... i właśnie te kolaże są lubiane i zauważane - bardzo, bardzo mnie to cieszy!

I managed to create some pieces "for no reason", just for myself, out of my need to challenge myself... and these collages have been noticed and appreciated which makes me really really happy!
Już jako dziecko, bardzo chciałam podróżować. Co prawda  w najśmielszych oczekiwaniach nie myślałam o TAKIEJ skali, ale... chciałam? Chciałam. To mam. Każda podróż to nowe doświadczenie i niezapomniane wrażenia.

Since I was a child, I've always dreamed about traveling. But what I'm experiencing now has gone beyond my wildest expectations... Every journey means new experience and unforgettable memories.
I wreszcie - moje papiery i dodatki craftowe... piękne marzenie spełniające się od jakiegoś czasu - z na początku z 7 Dots Studio, teraz także z Primą... 

Finally, the papers and embellishments that I designed... such a beautiful dream that I'm making come true with 7 Dots Studio and Prima...
5. Jakie marzenie masz jeszcze do spełnienia?
5. What are the dreams still waiting to be fulfilled?

Oj to też trudne - mam ich bardzo wiele! Chyba po pierwsze - chcę tworzyć kolaże, obrazy, instalacje - jak najwięcej się da. Możliwie - takie właśnie "projekty dla przyjemności", stawiające mi nowe wyzwania i dajce najwięcej radości.... i możliwie dalej wieść życie wolnego strzelca, który jest w stanie utrzymać się z tego, co kocha robić: tworzyć, dzielić się pasją. Bardzo, bardzo bym tego chciała i będę ze wszystkich sił starała się znaleźć równowagę. 

This is tricky as I have so many dreams to fulfill! I would like to create collages, paintings, installations - as many as I possibly can. To create projects that are pure pleasure and that give me the most joy and... to still be a freelancer and be able to make a living doing what I love. To create and to share my passion.
Poza tym - moje marzenie do spełnienia to mój własny, osobisty kawałek świata, który będzie domem dla mnie i moich bliskich. Życzliwy, trochę zwariowany, otwarty na innych i pozwalający żyć nam komfortowo, bezpiecznie i szczęśliwie.

And also to have my very own, personal place in the world that will be home for me and my family. Warm, a little crazy, open to others, comfortable and safe.

6. Co nas czeka z twojej strony na ProzARcie?
6. What are you preparing for us during ProzART?
Na pewno dużo zabawy, kreatywnego luzu, improwizowanego tworzenia, nieco eksperymentów i wycieczek w nieoczekiwanych być może kierunkach. Na pewno sporo humoru, śmiechu i solidnego brudzenia paluszków! Poza tym? Czasu na po prostu bycie razem...

A lot of fun for sure! Some creative play, improvisation, experimenting and journeys in most unexpected directions. Also a lot of humour, laughter and... some seriously dirty hands!
Apart from that? Simply the time to be together...