jak i kiedy? / how and when?

* our offer is open to international participants - we have translators available if needed!
information/bookings: Finn: tworzysko@gmail.comZaznaczamy w kalendarzach:
Mark your calendars:
Program turnusu:
Our program:

Czwartek, 15 sierpnia 2013:
Thursday, August 15th 2013:

- Przyjazd
- 19.00 - Kolacja i wieczorek zapoznawczy
*   *   *
- Arrival
- 7 p.m. - Dinner and welcome activities

Piątek, 16 sierpnia 2013:
Friday, August 16th 2013:
- 8.30 - Śniadanie
- od 10.00 do końca dnia - Indywidualne sesje fotograficzne z Marcinem
- 14.00 - Obiad
Uwaga: Przez cały dzień osoby, które akurat nie biorą udziału w sesjach fotograficznych mają czas na relaks, nacieszenie się pięknymi okolicznościami przyrody. Zaplanowane są również wspólne zajęcia twórcze oraz wiele atrakcji - niespodzianek, których na razie nie ujawniamy... :)
- 19.00 - Kolacja
- 20.00 - Wspólne zajęcia twórcze: zabawy, wyzwania, konkursy z nagrodami. 
*   *   *
- 8.30 - Breakfast
- from 10 till the end of the day - individual photo shoots with Marcin
- 2 p.m. - Lunch
Attention: During the day everyone who is not currently taking part in the photo shoots will have the chance to unwind and appreciate the beautiful surroundings of our venue. There will also be numerous creative activities to enjoy and many artistic surprises that we can't reveal just yet... :)
- 7 p.m. - Dinner
- 8 p.m. - Group creative activities: games, challenges and competitions with prizes.

Sobota, 17 sierpnia 2013:
Saturday, August 17th 2013:

- 8.30 - Śniadanie
- 9.30 - 13.30 - "Milion warstw, milion detali" warsztat z Karolą
- 14.00 - Obiad
- 15.30 - 19.30 - "Pretty in Grunge" warsztat z Finnabair
- 20.30 - Ognisko i kolacja
*   *   *
- 8.30 - Breakfast
- 9.30 - 1.30 - "Million layers, million details" workshop with Karola
- 2 p.m. - Lunch
- 3.30 - 7.30 - "Pretty in Gunge" workshop with Finnabair
- 8.30 - Dinner at a bonfire

Niedziela, 18 sierpnia 2013:
Sunday, August 18th 2013:

- 8.30 - Śniadanie
- 9.30 - 12.30 - "Kolorem dla duszy" warsztat z Czekoczyną
- 13.00 - Obiad
- 14.00 - Wernisaż wystawy prac uczestników warsztatów. Miłe pożegnanie.
*   *   *
- 8.30 - Breakfast
- 9.30 - 12.30 - "Color for the Soul" workshop with Czekoczyna
- 1 p.m. - Lunch
- 2 p.m. - Exhibition of students' works. Friendly farewell.